Mental Bridging voor security professionals

Aan security professionals worden hoge eisen gesteld. Complexe, dynamische en uitdagende operationele omgevingen van vandaag eisen optimale prestaties. Topprestaties in deze omgevingen vereisen een fitte geest en lichaam, zodat deze in staat zijn weer op het juiste niveau te komen na een stressvolle gebeurtenis.

Lichamelijke en geestelijke fitheid
Er is een diepgaande parallel tussen fysieke fitheid en geestelijke fitheid. Net als lichamelijke conditie het lichaam tegen lichamelijk letsel beschermen kan, is geestelijke fitheid een “geestelijke wapenuitrusting” ter bescherming van de geest. Net zoals fysieke fitheid het herstel van inspanning ondersteunt, ondersteunt geestelijke fitheid het herstel van stress. Net zoals een fit lichaam uithoudingsvermogen, kracht en flexibiliteit heeft, heeft een fitte geest verschillende capaciteiten waaronder: mentale behendigheid, aandacht, emotionele intelligentie en situationeel bewustzijn.

Integratie van lichaam en geest
Door het creëren van meer integratie tussen lichaam en geest, ondersteunt geestelijke fitheid een veerkrachtig reactie op spanning. Door aandacht te geven aan training ondersteunen we de geestelijke fitheid en het situationele bewustzijn dat zich richt op externe en interne informatie. We versterken de geestelijke capaciteiten om de juiste en complexe besluitvorming te nemen evenals top prestaties te leveren in moeilijke omstandigheden.

De oplossing: Mental Bridging
Dwingende eisen aan security professionals sijpelen langzaam vanuit de top door naar beneden, waardoor leidinggevenden in toenemende mate worden gestuurd op het behalen van een betere performance van hun medewerkers. In deze situatie speelt effectief (leren) werken een cruciale rol. Het trainingsconcept Mental Bridging© (richt zich op het verhogen van het rendement van werknemers in hun werkomgeving. De trainingen gaan in op het integraal benutten van zowel de rationele (linker hersenhelft) als de emotionele (rechter hersenhelft) hersencapaciteit van werknemers. Door het bridgen van beide hersenfuncties zijn werknemers beter in staat om effectief te werken, wordt het creatief denken gestimuleerd en kan beter worden omgegaan met het werken onder druk. Door onder andere oefeningen uit de Japanse Samurai Zwaardvechtkunst word ongebruikt denkpotentieel van de deelnemers ontsloten. Output kan daardoor verviervoudigd worden. Dezelfde principes liggen ten grondslag aan het succes van Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld.

Onderzoek door TNO
Deze programma’s zijn bewezen succesvol (1ste onderzoek 2007) en zorgen voor een sterk boost en buzz van uw team, afdeling en bedrijf.

Begin 2012 is met behulp van TNO, die de onderzoekstool heeft ontwikkeld en geassisteerd heeft bij de analyse, het Mental Bridging© programma wetenschappelijk onderzocht bij een speciale sectie van de KMAR (Koninklijke Marechaussee) op Schiphol. Het kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoek had als uitkomst dat bij de deelnemers die het trainingsprogramma gevolgd hadden het volgende gemeten werd t.o.v. de controle groep;

1. significante stijging van situational awareness (het aanwezig en alert in het hier & nu zijn)

2. significante stijging van algemeen gevoel van welbevinden

3. significante stijging van het vertrouwen op de intuïtie

De essentie
Als je met aandacht kunt stilstaan bij jezelf, kun je inzicht krijgen in hoe je eigen gevoelens, reacties en gedachten in elkaar zitten. Dat bewustzijn geeft ruimte: als je met afstand je gedachten en gevoel kunt observeren, betekent dat dat je er niet automatisch op reageert. Zo kun je een gevoel opmerken, maar hoef je er niets mee te doen. Het gaat er dus vooral om dat je je bewust wordt van hoe je je voelt en wat je denkt, en vervolgens ook een bewuste keuze maakt voor het gedrag dat daarop volgt.

Het resultaat
Tijd en energie gebruikt men effectiever wat bijdraagt aan een betere werkomgeving als ook een hoger bedrijfsresultaat, ….met een beter gevoel.